Hadsel skal enes om en strategi for handel og utvikling:

– Vi har ikke en konflikt mellom Melbu og Stokmarknes, men vi har heller ingen dialog

Mer enn 30 mennesker, sentralt plassert i Hadsels næringsliv, var tirsdag kveld samlet til et strategisk planleggingsmøte med felles mål om å utvikle kommunen.

Toni Gjessing, leder i i Hadsel Næringsforening i et møte med temaet "Workshop for fremtidens handel- og service i Hadsel".  Foto: Martin Kristiansen

Pluss

Arbeidsmøtet avklarte raskt at man trenger en person som på heltid kan koordinere oppgaven med å utvikle handelen i kommunen. Kate Adolfsen-Trabelsi kunne avsløre at Stokmarknes Vel allerede har satt av penger til formålet.