Testsenteret på Fiskebøl skal prioriteres de kommende månedene:

Hvor stort det blir, og hvor mange nye arbeidsplasser det vil utgjøre, blir først avklart gjennom forprosjektet

Testsenteret på Fiskebøl skal styrke forskning og utvikling når det gjelder oljevernteknologi, der det å simulere forurensing i islagte farvann er viktig. – Vi skal sette av ressurser og skal i gang med forprosjektet, sier Ann-Helen Ernstsen.

–Vi er klare for å ta fatt på oppgaven med å utvikle testsenteret på Fiskebøl i samarbeid med Kystverket, sier direktør Ann-Helen Ernstsen i SOMM. Her fra lanseringen på Fiskebøl den 16. desember i fjor.   Foto: Innsendt

Pluss

Med en økende aktivitet i nordområdene er det behov for en styrket oljevernberedskap som håndterer arktiske forhold. Dette krever en utvikling av utstyr, metoder og kapasitet fremover.