Andmyran vindkraftverk kjemper mot tiden:

NVE stiller spørsmål ved realisme

I en tilbakemelding på utkast til søknad om endring av konsesjon og MTA/detaljplan for det planlagte vindkraftverket på Andmyran, fremmer NVE en lang rekke krav som må oppfylles før planen overhodet kan behandles. Andmyran Vind AS ved prosjekteier Prime Capital AG, svarer på sin side at driftsstart i 2021 er realistisk.

Andmyran vindkraftprosjekt: Skisse over Andmyran vindkraftanlegg slik det er tenkt i landskapet. Illustrasjon: Andmyran Vind AS 

Pluss

Vindkraftprosjektet på Andmyran har gått en lang og kronglete vei i snart 20 år, og klagene på utvidelse av konsesjonen og utsatt frist for idriftsettelse til utgangen av 2021, ligger ennå til klagebehandling hos Olje- og energidepartementet.