Institusjon ble stengt i Sortland:

– Personalsaken ved avdelingen er nå løst

– Den pågående personalsaken ved avdelingen er nå løst. Hovedverneombudet har trukket tilbake sin avgjørelse om å legge ned arbeidet etter arbeidsmiljøloven, med umiddelbar virkning.

  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Det sier kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen, i en uttalelse til Vol.