Fylkesrådet overkjører Andøy, sier ja til oppdrett

Fylkesrådet overkjører Andøy, sier ja til oppdrett

KONSESJON: Fylkesrådet i Nordland har innvilget Øyfisk AS konsesjon for havbasert oppdrett i havet utenfor Svindalen på Andøya.  Foto: Kart: Statens kartverk

Pluss

Øyfisk AS har søkt om etablering av lokalitet til oppdrett på 3.184 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret i havet utenfor Svindalen på vestsida av Andøya.