Børsfest i Vesterålskraft kan gi mer utbytte

Vesterålskraft kan bokføre en urealisert kursgevinst i Fjordkraft-aksjene med bortimot 10. millioner kroner i 2019. Dessuten vokser det gamle datterselskapet rekordraskt.

Halvard Pettersen kan smile over kursutviklingen i Fjordkraft. 

Pluss

Og de gode tidene ser ikke ut til å ha noen ende. Aksjekursen har fortsatt oppover i 2020.