Nordlandssykehuset:

Det nye sykehuset i Bodø blir 330 millioner kroner dyrere

– Styret beklager sterkt den varslede kostnadsoverskridelsen for fullføring av byggetrinn i Bodø.

Styreleder Odd Roger Enoksen (t.v.) skal mandag vurdere innstillingen om byggeoverskridelser i Bodø, fra administrerende direktør Paul Martin Strand (midten).  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Det er innstillingen til vedtak Nordlandssykehuset styre kommende mandag. Den foreslåtte uttalelsen gjelder fullføring av bygge trinn to for somatikk ved sykehuset i Bodø.