Mener at flere burde fått varsel fra kommunen om elementfabrikken

Nabo til den planlagte elementfabrikken til SE-gruppen i Vestmarka, Erlend Bergseng, mener at konsekvensene av SE-gruppens planer blir større for naboene rundt enn det er blitt forespeilet. Slik han ser det burde flere ha fått direkte varsel fra Sortland kommune.

Erlend Bergseng, nabo til SE-gruppens kommende elementfabrikk i Vestmarka, er kritisk til at det skal tas ut og fraktes ut så mye masser fra et område så nært stor bebyggelse.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Det skal tas ut 737.000 kubikk med masser fra dette området. I Karihaugen tas det ut 80.000 kubikk i året, så det sier noe om mengdene av masser som skal tas ut her. Dette skal ifølge kommunen gjøres for å klargjøre tomten, men uansett hvordan man ser på det vil det bli et masseuttak. Det er så mange som vil bli berørt av dette. Når kommunen da sender dette ut på høring, mener jeg at flere burde fått direkte varsel fra kommunen, sier Bergseng til VOL.