Reguleringen av Strandskog opp før sommeren

I snart tre år har Sortland kommune jobbet for å regulere Strandskog sør for Sortland. Nå har kommunen som mål å legge frem forslag til ny reguleringsplan før sommeren.

Sortland kommune ønsker å beholde krysset ved Steiroveien (til høyre i bildet) som et X-kryss. Administrasjonen i Sortland kommune håper å få lagt frem en sak før sommeren i år.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Det opplyser Brynjulv Øverby, enhetsleder utbygging i Sortland kommune, i et brev til berørte parter.