Bekymringsmelding om brannsikkerhet i Andøy:

– Går ut over lovpålagte oppgaver

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått en bekymringsmelding om det brannforebyggende arbeidet i Andøy. – En full stilling holdes vakant. Det gjør at vi ikke kan gjennomføre lovpålagte oppgaver, sier brannsjef Stein Andreasen.

KONSEKVENSER: – At stillingen som branningeniør holdes vakant gjør at vi ikke får gjort lovpålagte oppgaver, sier Stein Andreassen, brannsjef i Andøy-  Foto: Jørn Aune

Pluss

Stillingen som branningeniør har stått vakant siden 1. januar 2018. Kommunestyret i Andøy vedtok før jul at stillingen også skal holdes vakant i 2020.