Gulstadøya på Melbu er i spill:

Grunneierne vurderer å innstille dialogen med kommunen

Grunneierne av Gulstadøya på Melbu vurderer å innstille dialogen med kommunen, som ønsker å kjøpe øya for 12 millioner kroner eller ekspropriere eiendommen til bolig- og næringsformål. Nå kommer kommunedirektøren grunneierne imøte.

Her på Torodden på Melbu, nærmeste nabo til Gulstadøya, er det nylig bygd tre lavblokker med til sammen 18 leiligheter. Hadsel kommune ønsker nå å legge til rette for ytterligere boligbebyggelse også på Gulstadøya.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Grunneierne av Gulstadøya hadde et møte søndag for å ta stilling til Hadsel kommunes tilbud om å erverve 75 prosent av eiendommen for 12 millioner kroner, slik formannskapet i Hadsel kommune besluttet i fjor høst.