Hålogaland lagmannsrett:

Sortlending anker bilbrannen til lagmannsretten

Etter at Storebrand i Vesterålen tingrett ble frifunnet for erstatningsplikt etter en bilbrann i Ramnflauget i Sortland, har bileieren anket saken til Hålogaland lagmannsrett.

Bilbrannen ved Reno-Vest i Ramnflauget i 2017 havner i Hålogaland lagmannsrett etter at bileieren i Vesterålen tingrett tapte søksmålet mot sitt forsikringsselskap. 

Pluss

Det var i begynnelsen av 2017 at det brant i bilen til mannen, som ikke fikk gehør i Vesterålen tingrett når det gjaldt krav om erstatning fra forsikringsselskapet Storebrand.