Striden rundt Øksnes Jeger- og Fiskerforening

Jim Pedersen hyrer advokat Enoksen

Jim Pedersen godtar ikke å bli uthengt offentlig som løgner fra enkeltpersoner i styret til Øksnes Jeger- og Fiskerforening. Pedersen har kommet frem til at de beskyldninger som er fremkommet i saken er så alvorlig at han har engasjert advokat Oddmund Enoksen til å bistå seg.

En skuffet Jim Pedersen. 

Pluss

Det har blåst friskt rundt Øksnes Jeger- og Fiskerforening (ØJFF) etter at Pedersen valgte å stå fram på Vol sist helg. Konkret har Pedersen påpekt en utstrakt bruk av kontante utbetalinger i foreningen, der spesielt en faktura på 67 500 hevdes fra ØJFF å ha blitt betalt kontant.