Utfordrende kjøreforhold flere steder

Veitrafikksentralen melder om utfordrende kjøreforhold flere steder i Vesterålen.

Bil av veien ved Lofast.  Foto: Innsendt.

Pluss

Vol har fått melding om et par utforkjøringer i distriktet, den seneste ved Lofast. Her står en utenlandsregistrert bil i grøfta, og sjåføren har tatt spaden fatt, noe bildet også viser.