Derfor ville ikke kommunen endre reguleringsplanen

Det mangler ikke på argumenter i Hadsel kommunes sakspapirer knyttet til regulering av eiendommen til Nikolai Bøe Olsen på Hadsel. Hadsel formannskap omgjorde en planlagt reguleringsendring som langt på vei skulle imøtekomme hans ønsker.

  Foto: Skjermdump, sakspapirer Hadsel kommune.

Pluss

Den 19. februar 2016 opphevet Hadsel formannskap et tidligere vedtak der kommunen hadde til hensikt å starte en planprosess for å endre reguleringsplanen, som langt på vei skulle imøtekomme Nikolai Bøe Olsen sine interesser på egen grunn.