Dømt til å betale 22 millioner kr.

BioMar dømt for patentbrudd - anker dommen

BioMar Norge har besluttet å anke dommen for å ha krenket ett av de to eksisterende STIM-patentene i Norge, og for å ha brutt markedsføringsloven.

BioMar Myre  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Vol skrev i slutten av februar at BioMar må betale erstatning til lofotselskapet STIM AS for patentbrudd og brudd på god forretningsskikk. BioMar ville da vurdere anke.