Utbedrer over Frøskelandsfjellet til høsten

Det er bevilget 50 millioner til å ruste opp veien over Frøskelandsfjellet, og om alt går etter planen vil tilbudspapirene gå ut før påske. Oppstart av arbeidene vil da ifølge ordfører i Øksnes bli til høsten.

Arkivbilde av asfalteringsarbeid over Frøskelandsfjellet.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

Ordfører John Danielsen (Sp) kom denne uken hjem fra et møte i Bodø, der veiutbedringene som skal skje i Øksnes var på agendaen. Det er en optimistisk Danielsen som forteller at prosjekteringen av veiutbedringene går etter planen.