Tilsto i retten, fikk fengsel, bot og tre års utsettelse

En mann i 50-årene fra Sortland er dømt til fengsel, en større bot og får ikke «lappen» tilbake før det har gått tre år.

I en dom fra Vesterålen tingrett fikk en mann både fengsel, bot og inndratt førerretten etter promillekjøring våren 2019. Dommerfullmektig Jon Gudbrand Fliflet mente mannens tilståelse var tilstrekkelig til å avsi en tilståelsesdom i tingretten. 

Pluss

Det går fram av en tilståelsesdom i Vesterålen tingrett. Mannen kjørte bilen sin i beruset tilstand. Prøvene som politiet sikret av mannen, viste en promille på 2,12. I sin forklaring til politiet innrømmet mannen forholdet. Han hadde kjørt bilen over en strekning på 15 kilometer.