Søkertallene til videregående skole er klare:

Én skole i Vesterålen har nedgang i søkere på 20 prosent

Søkertallene til videregående skole for høsten 2020 er nå klare. Tallene for de videregående skolene i Vesterålen viser en samlet nedgang på 9,6 prosent fra 2019.

Det er én videregående skole i Vesterålen som har en nedgang i søkere på hele 20,7 prosent fra fjoråret. Fra venstre: Sortland vgs, Hadsel vgs og Andøy vgs  Foto: Akrivfoto

Pluss

I år er det akkurat 1.000 elever som har søkt om skoleplass ved de tre videregående skolene i regionen, mot 1.107 stykker i fjor. VOL får bekreftet av Nordland Fylkeskommune og presiserer at søkertallene som nå er klare kun gjelder søkere fra Nordland fylke. Dermed er søkere fra andre fylker, for eksempel til romteknologilinjen ved Andøy videregående skole, ikke med i denne oversikten.