Koronaviruset forsinker etterforskningen av dødsfall i Vesterålen

Statsadvokaten håper etterforskningen av mistenkelig dødsfall kommer i gang igjen i april

Advokat Arvid Sjødin er advokat for noen av de pårørende i saken.  Foto: Pedersen, Terje

Pluss

Sommeren 2016 ble en kvinne funnet død i Vesterålen. Saken ble først avskrevet som selvmord. De pårørende engasjerte da privatetterforskeren Jan-Arnt Skjolde. Resultatet ble at Kripos gjenopptok etterforskningen og en person ble siktet i saken. Advokat Arvid Sjødin har fungert som de pårørendes bistandsadvokat. Etter et møte mellom Skjolde, Sjødin og deres klienter i Sortland i slutten av 2019 uttalte Sjødin: