Mener fortau over Sortlandsbrua ikke bør tas inn som rekkefølgekrav for boligprosjekt

Administrasjonen i Sortland kommune mener at bygging av gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua ikke bør tas inn som et rekkefølgekrav for boligprosjektet Strand Panorama.

Det stiplede området er området som vil berøres av en eventuell utbygging av leiligheter ved Strand fergeleie.   Foto: Skjermdump fra planprogram

Pluss

Det kommer frem i sakspapirene til formannskapsmøtet i Sortland. Møtet skulle egentlig holdes torsdag 19. mars men ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.