Mistet sjåførskolegodkjenningen i tre måneder

En trafikklærer og faglig leder ved en trafikkskole i Hadsel har for en periode på tre måneder fått tilbakekalt sin godkjenning.

En sjåførlærer og faglig leder ved en trafikkskole i Hadsel har fått sin godkjenning fra Statens vegvesen tilbakekalt i tre måneder.  

Pluss

Seniorrådgiver Einar Johannes Johnsen i Statens vegvesen, tilsyn nord, opplyser til Vol at veivesenet med virkning fra fredag 13. mars og i tre måneder framover har tilbakekalt godkjenning som trafikklærer og faglig leder.