Fikk brev med forespørsel om å ta pleietrengende far hjem for å hindre Covid-19-smitte:

– De sier at om og når koronasmitten kommer, vil de ikke ha mulighet til å skjerme de som bor ved omsorgssenteret

Liss Olsen har en pappa på omsorgsbolig på Andenes. Torsdag fikk hun et brev fra Andøy kommune med en hentydning om å ta faren hjem for å sikre han mot koronasmitte. Det er grunn til å tro at alle pårørende som har pasienter/beboere på samme sted har mottatt samme brev. Dette reagerer hun og resten av familien på.

Liss Olsen fra Andøy reagerer på brev som er sendt ut til pårørende. Foto: Privat 

Pluss

Brevet åpner med å forklare at man i Andøy kommune har vært tidlig ute for å begrense Covid-19-smitte og at de stengte dørene ved AH omsorgsboliger 11. mars. Det blir også gått gjennom hva slags forholdsregler de ansatte har tatt for å ivareta egen og beboernes helse.