Ønsker statlig omsorg i Lødingen:

Denne kommunen går motstrøms i eldreomsorgen

Lødingen går i motsatt retning av Hadsel, og ønsker å gå inn i ordningen med statlig finansiering av omsorgstjeneste i kommunen.

Lødingen kommune ønsker å komme inn under ordningen med statlig finansiert eldreomsorg. Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen forventer svar fra Helsedirektoratet i løpet av april. 

Pluss

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen opplyser til Vol at Lødingen kommuen har søkt om å delta prosjektet, etter søknadsfristen, og har fått beskjed fra myndighetene om at de kan søke. Kommunen vil trolig få svar innen utgangen av april om de får være med eller ikke.