Fylkesmannen med innsigelse, sametinget må undersøke på nytt og Sortland Campings advokat vil at kommunen skal si nei

20. mars gikk høringsfristen for forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde. Kommunen har fått inn flere titalls uttalelser, der flesteparten er skeptiske til SE-gruppens planer for området.

Svart strek markerer tiltaksområdet. Ved grønn strek er det 50 meter fra området, og ved rød strek er det 100 meter tiltaksområdet. Rød strek går inn på campingplassens eiendom.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

NHO Reiselivs lokallag i Vesterålen er en av de som er negative til planene om utvidelse av Vestmarka næringsområde.