Sa ja til å gi selskap rett til å undersøke grafitt-forekomst i Sortland

Kommunedirektør Randi Gregersen var i forkant av torsdagens formannskapsmøte positiv til å gi North Atlantic Minerals Limited eksklusiv rettighet for å undersøke grafittforekomstene i Koven og Godlia i Sortland.

Digitalt møte i formannskapet. Skjermdump fra Sortland kommunes sending  

Pluss

Formannskapet behandlet i dag saken i et digitalt møte.