Disse legene har lengst venteliste i Vesterålen

Har du planer om å bytte fastlege? I så fall er det flere av legene i Vesterålen som har lange ventelister.

Johannes Stenberg i Hadsel, har en venteliste på 79 pasienter. 

Pluss

Den som har lengst venteliste, er Andøy-legen Anders Stave. 33-åringen har 103 pasienter i kø, som ønsker å få han som fastlege.