Hvalsafari AS har allerede et omsetningstap på 4 millioner kroner. Ber om tiltak som treffer

I et brev til NHO Reiseliv, som også er sendt til Senterpartiets stortingsgrupper, etterlyser Geir Maan i Hvalsafari AS direkte tiltak for å erstatte omsetningstap hos mindre reiselivsbedrifter grunnet koronakrisen.

populært: Hvalsafari har blitt stadig mer populært og opplevd stor vekst de senere årene i Andøy. – Nå er fremtiden for næringen usikker. Dette kan få negative ringvirkninger for reiseliv og næring ellers, skriver Maan i et brev til NHO Reiseliv. FOTO: Jørn Aune 

Pluss

Reiselivet er nok den bransjen som er rammet hardest av alle etter at trusselen fra koronaviruset gjorde seg gjeldende. Ulike tiltak har blitt fremmet av regjeringen for å hjelpe bedrifter, men en del av disse tiltakene, som er indirekte, kan vanskelig erstatte en ikke bare sviktende omsetning, men en omsetning som går i null. Dette er noe Geir Maan og Hvalsafari AS på Andenes har fått føle på kroppen umiddelbart.