Sortland kommune vurderer å igangsette prosjekter for å hjelpe næringslivet gjennom krisen

Fremskynding av kommunale nybyggprosjekter, utbedring av vedlikeholdsetterslep på kommunal infrastruktur og bredbåndsutbygging er noen av de mulige tiltakene Sortland kommune vurderer for å bistå næringslivet.

Tirsdag skal formannskapet i Sortland drøfte hvilke tiltak de kan sette inn for å hjelpe næringslivet gjennom koronasituasjonen.  Foto: Arkiv

Pluss

I formannskapsmøtet i Sortland 2. april ble det diskutert hvorvidt kommunen skal sette i gang tiltak for å bistå næringer som har utfordringer på grunn av koronapandemien. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide et notat som ser på kommunens mulighetsrom og forslag til aktuelle tiltak. Dette har de gjort, og tirsdag skal formannskapet drøfte disse.