Derfor er flyplassen på Skagen stengt, mens Andøya er åpen for trafikk

Avinor forklarer hvorfor de valgte å stenge Skagen, men holder flyplassen på Andenes åpen.

En Dash 8 taxer på Hadsel lufthavn Skagen før stengningen ble satt i verk 13. mars i år.  Foto: erik jenssen

– Det er forsvaret som drifter flyplassen på Andøya

Pressekontakt Gurli Høeg Ulverud, Avinor
Pluss

I fjor reiste 94.000 passasjerer til og fra Skagen, mens under halvparten så mange, 44.000, reiste til og fra Andenes. Ved Andøy lufthavn har Avinor vel èn ansatt, og på Skagen 16 ansatte. Allikevel valgte Avinor å stenge Skagen lufthavn, men beholde Andøya lufthavn åpen. En del passasjerer stiller spørsmål ved å stenge Skagen.