Disse tiltakene vil formannskapet i Sortland sette i gang for å hjelpe næringslivet gjennom krisen

– Igjen handler det om hvordan vi treffer best, sa Christian Torseth (SV) da formannskapet tirsdag diskuterte hvilke tiltak som var de beste for næringslivet. Hva som var det beste for næringslivet, var det ulike syn på.  

Formannskapet i Sortland ble tirsdag enige om hvilke tiltak de skal gjøre for å bedre næringslivets situasjon under koronakrisen.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland kommune, sa i sin orientering at situasjonen fortsatt er krevende for næringslivet i kommunen, men at det fra forrige formannskapsmøte er en større oppmyking i myndighetenes restriksjoner. Han viste til at handelen i butikkene tok seg opp, og at siden barnehager er åpnet vil de ansatte ha mer kapasitet til å gjennomføre de arbeidsoppgavene de har til vanlig. Næringssjefen vurderte det slik at kontantstøttepakken som kom fra myndighetene var godt innrettet mot næringene som er hardest rammet og som har mest inntektsbortfall.