Kontrollutvalget i Hadsel:

Ønsker ikke å informere om striden på Hadsel rådhus

Verken kontrollutvalget eller de ansattes fagforening ønsker å gi opplysninger eller kommentere den pågående striden på Hadsel rådhus.

Nestleder Inger Hope i kontrollutvalget i Hadsel kommune, skal lede utvalgets møte torsdag. Hun ønsker ikke å kommentere saken, bortsett fra at hun ønsker å utsette behandlingen til senere. 

Pluss

Leder i Fagforbundet Hadsel, Karoline Rask, bekrefter overfor Vol at forbundet den 10. februar sendte et brev til kontrollutvalget i Hadsel kommune som vedlegg i en e-postmelding. Vedlegget er unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens paragraf 13 om taushetsplikt, og forvaltningslovens paragraf 13.1 om «noens personlige forhold». Hun ønsker derfor ikke å referere fra brevet som styret i hennes fagforbund har sendt kontrollutvalget i Hadsel.