Henter 5,4 millioner kroner

En øksnesbedrift reduserer kapitalen med 5,4 millioner kroner.

Klo holding setter av 5,4 millioner kroner til eierne. Det meste går til Gunnar Jarl Klo.  Foto: Arkivfoto

Pluss