Slik blir den videre gangen i arbeidet med skole- og hallstruktur i Sortland

Det var ingen tvil under kommunestyremøtet i Sortland om at det er ønsket å få fortgang i skole- og hallstruktursaken i kommunen.

Sortland barneskole.  Foto: Arkivfoto/Sanna Drogset Børstad

Pluss
  • Tomtestudie og alternativsvurdering for ny Sortland barneskole skal igangsettes

  • Ny idretts- og svømmehallstruktur skal utredes

  • Utviklingsplan for oppgradering av øvrige skolebygg (Maurnes, Sigerfjord, Strand, Holmstad og Lamarka) har estimert oppstart i januar 2021.

  • Nordland fylkeskommune trekkes inn i planarbeidet fra starten.

– Vi har hatt en bred og langvarig behandling av dette. Det er viktig for oss i Ap at vi kommer videre og at vi så fort som mulig får realisert de prosjektene som et samlet kommunestyre var enige om. Vi ønsker at ny barneskole og idretts- og svømmehall på Sortland skal bli prioritert først, og at disse to skal sees i sammenheng. Det vil gi et signal til befolkningen og idrettsungdommen i kommunen om at vi er opptatt av dette, sa Ronald Steen fra Ap.