Fortsatt mange brudd på Arbeidsmiljøloven:

28.750 lovbrudd i Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset (NLSH) hadde i fjor 28.750 brudd på arbeidsmiljøloven. En tredjedel av bruddene var knyttet til avdelingen til ambulansetjenesten. Og mange av disse gjelder ambulansetjenesten i Vesterålen.
Pluss

Av sakspapirene til styret i Nordlandssykehuset går det fram at 11.797 av bruddene skjedde i prehospital klinikk, som blant annet omfatter ambulansen og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Det er mer enn tre og en halv gang høyere enn året før, som hadde 3.313 brudd.