Charlie Lind døde i vogntogulykke:

Dette sier kommisjonen om ulykken til Charlie Dan Lind

Ulykken til Charlie Dan Lind er én av fire saker som Statens Havarikommisjon for Transport har gjennomgått og gjort sine konklusjoner på.

Skader på venstre side av tilhengeren til vogntoget. Rød sirkel markerer treffpunktet med personbilen som Charlie Lind kjørte. Fra havarikommisjonens rapport.  Foto: Statens vegvesen

Pluss

Blant de fire ulykkene skriver kommisjonen dette om ulykken i Troms: