Statens Havarikommisjon for Transport:

Konklusjonen: Bedre sikkerhet gjennom regelverk, tilsyn og sikkerhet, samt bransjetiltak

Statens Havarikommisjon for Transport konkluderer med at sikkerhetsnivået i veitransportnæringen bør kunne økes ytterligere gjennom innføring av trafikksikkerhetstiltak knyttet til regelverk, tilsyn og sikkerhetskrav, samt iverksetting av relevante bransjetiltak.

Personbilen som Charlie Dan Lind kjørte fikk omfattende skader i kollisjonen med et vogntog. Ulykken er én av fire i landet som Statens Havarikommisjonen for Transport har undersøkt og analysert forholdene rundt.  Foto: Politiet

Pluss

Det går fram av den ferske temarapporten om ulykker innen tungtransport i løpet av vintersesongen 2019, som vi gjengir her: