Alle hvalene i Andøy er gravd ned

Torsdag morgen ble hvalen som har lagt i Oksebåsen i Andøy, nedgravd. Dermed er alle tre hvalene som ble funnet døde i løpet av den siste måneden, plassert i jorda.

  Foto: Stig-Tore Eidissen.

Pluss