Eidsfjord Sjøfarm har så langt møtt massiv motstand mot oppdrettsplaner:

– Må være mulig med sameksistens mellom ulike aktører i et område

For å kunne opprettholde dagens aktivitet og arbeidsplasser, trenger Eidsfjord Sjøfarm flere oppdrettslokaliteter. Selv om selskapet så langt har møtt motstand mot deres ønske om etablering i Godfjorden, mener de at det må finnes løsninger.  

Laks i oppdrett (illustrasjonsbilde).  Foto: Gratanglaks.

Pluss

– Vi er av den oppfatning at det må gå an å ha en sameksistens mellom ulike aktører i et område, sier Roger Simonsen, daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm til VOL i en e-post.