Bø - april

Pluss

Andel av Gnr 9, bnr 10 er overdratt fra Magnus Danielsen til Guttorm Danielsen, Rita Margrete Hammer, Sølvi Torunn Danielsen, Trude A Danielsen Dahle og Vårhild Olga Danielsen (02.04.2020)
Overdragelsen omfatter også Ringstadveien 19 (Gnr 9, bnr 50)