Flere faktorer vil avgjøre nå fortau i Sigerfjord står ferdig

Hvis alt hadde gått etter planen, skulle arbeidet med fortau i Sigerfjorden allerede vært igangsatt. Kommunen håper at fortauet skal stå ferdig i år, men dette avhenger av flere faktorer.

Sigerfjord har noe gang- og sykkelvei fra før. På dette stedet, like nordvest for Sigerfjord barnehage, tar den i dag slutt.                    Foto: Arkivfoto

Pluss

– Det arbeides med den hensikt å være i stand til å fullføre prosjektet i 2020 slik som vedtatt. Dette vil imidlertid avhenge av flere faktorer; prosessen med eiendomsavklaringer opp mot et stort antall grunneiere på strekken, anbudsprosess, med eller uten klagebehandling, samt kapasitet hos kontraktsparten når vi kommer så langt, sa Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan- og utvikling under dagens orientering til driftsutvalget.