Vesterålspensjonist møter staten i Høyesterett

En pensjonert vesteråling møter staten i Høyesterett i neste uke.

En vesterålspensjonist møter staten i Høyesterett neste uke.  Foto: Tore Sætre

Pluss

Saken har vært gjennom både Trygderetten og Hålogaland lagmannsrett. Pensjonisten tapte i begge instanser.