Kjell-Børge Freiberg:

– Tunnelen kommer, men det tar tid

– Vi må bygge Hålogalandsveien og E10 i Lofoten først, og etter det må det bli bygging av tunnel under Hadselfjorden.

Stortingsrepresentant for Nordland FrP, Kjell-Børge Freiberg, mener det vil være tid for å bygge tunnel under Hadselfjorden etter at Hålogalandsveien og E10 i Lofoten er ferdig. 

Pluss

Det sier tidligere ordfører i Hadsel og stortingsrepresentant for Nordland FrP på Stortinget, Kjell-Børge Freiberg, i en kommentar til Statens vegvesens endelige konseptvalgutredning. Han er enig i hovedtrekkene i rekkefølgen som Statens vegvesen anbefaler overfor Samferdselsdepartementet.