Disse veiene mener Sortland kommune har størst behov for reparasjoner

Øvre Ånstad Vei var i utgangspunkter øverst på Sortland kommunes prioriteringsliste for utbedring av vei. På grunn av den harde vinteren som har vært, er den ikke lenger det.
Pluss

Det sa Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan og utvikling, da hun torsdag orienterte formannskapet om status for veivedlikeholdet i kommunen for våren 2020.