Får ikke «fritidskort» etter avslag, men satser på egen ordning

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har avslått en søknad fra Bø kommune om tilskudd til fritidskort. Nå fortsetter kommunen arbeidet med sitt eget aktivitetskort.

Kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen fikk ikke pengene hun hadde håpet på fra direktoratet, men satser videre på kommunens egen ordning med aktivitetskort.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

I begrunnelsen for avslaget sier direktoratet at det nasjonale forsøket med fritidskort har en bevilgning på totalt 45 millioner kroner. Etter at det er mottatt til sammen 193 søknader og det totale søknadsbeløpet er langt høyere enn tilgjengelige midler, er det kun tildelt tilskudd til 12 kommuner.