Betinget fraråding om mer laks i merd i Øksnes

Cermaq Norway AS har søkt om arealendring og mulighet til å ha mer laks i merd ved Gisløy i Øksnes. Konklusjonen fra Fylkesmannen er en betinget fraråding.

Laks i oppdrett (illustrasjonsbilde).  Foto: Gratanglaks.

Pluss

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Cermaq Norway AS om tillatelse til arealendring og biomasseendring for matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved lokalitet Gisløy S i Øksnes kommune.