Søker tilskudd til Øksnes og Langens kirker

Øksnes og Langenes kirker har særlig kulturhistorisk verdi. Kommunen søker nå midler fra Riksantikvaren for istandsetting og brannsikring av kirkene.

Øksnes kirke. 

Pluss

Vol skrev nylig at kirkevergen i Øksnes sier det er eksterne midler å hente for å installere brannslokkeanlegg og sette i stand kommunens gamle og ærverdige kirker på Øksnes og Langenes.

Nylig sluttet et enstemmig kommunestyre i Øksnes seg til dette.

Kirkevergen har tidligere opplyst at det kan være mulighet for å søke om eksterne midler fra private aktører eller stiftelser til kommunens egenandel.

– Den historiske og kulturelle verdien av byggene er stor, og det er ingen grunn til å rangere den ene høyere enn den andre, mener kirkevergen.

Han understreker samtidig at Øksnes kirke ligger på Skogsøya, og muligheten for brannvesenet til å rekke fram med slokkeutstyr er langt dårligere enn for Langenes. Det kan tilsi at Øksnes kirke kanskje bør prioriteres.