Nergård med ny milliard-rekord, men i Vesterålen renner fisken, arbeidsplassene og pengene ut

Fiskerikonsernet Nergård satte ny rekord med tre milliarder kroner i omsetning i fjor, og lover ny satsing på heimplassen Senjahopen, men i Bø renner pengene, fisken og arbeidsplassene ut.

NEDGANG I VOLUM: Volumet av råstoff som landes i Senjahopen, og som skaper arbeid og aktivitet til folk og gir ringvirkninger i lokalsamfunnet, har gått dramatisk ned i Senjahopen.   Foto: Vidar Bjørkli, Folkebladet

Pluss

Tråleren «J. Bergvoll» losser frossen hyse ved det svære frysehotellet Tromsøterminalen nord på Tromsøya. Det blåser en kald Balsfjordvind langs kaia. Konsernsjef Tommy Torvanger kommer kjørende i sin lille elektriske bil, parkerer og går bort for å snakke med skipperen.