Må sikre brygge i Nyksund

Eier av denne brygga i Nyksund har fått pålegg om å sikre den.

Eier av denne brygga i Nyksund har fått pålegg om å sikre den. 

Pluss

Eieren av brygga fikk i oktober i fjor brev med pålegg om å sikre brygga, der eier svarte at de ønsker å sikre og istandsette huset.