Disse skal dømme lovbrytere

Øksnes formannskap ønsker at en rekke personer fra kommunen blir nye meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

  Foto: Stian Andre Lund

Pluss

Formannskapet vedtok 12. mai forslag til meddommere for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.